dồi
danh từ
1.ソーセージ​​
2.ちょうづめ 「腸詰め」 [TRƯỜNG CẬT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CẬTキツ、キチ
TRƯỜNG,TRÀNGチョウ