dời chỗ
1.いどうする 「移動する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỘNGドウ
DI