dòng chú thích xen kẽ
câu, diễn đạt
1.わりがき 「割書き」 [CÁT THƯ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THƯショ
CÁTカツ