dõng dạc
1.きょだいな 「巨大な」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỰキョ
ĐẠIダイ、タイ