dòng đạo Hồi Shia
câu, diễn đạt
1.シーア​​

Thảo luận, đóng góp