dòng điện một chiều
câu, diễn đạt
1.ちょくりゅう 「直流」 [TRỰC LƯU]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ dòng điện một chiều

1. làm biến đổi dòng điện một chiều của pin thành dòng điện xoay chiều
電池の直流を交流に変換する

Kanji liên quan

TRỰCチョク、ジキ、ジカ
LƯUリュウ、ル