dòng hải lưu Nhật Bản
danh từ
1.くろしお 「黒潮」​​
câu, diễn đạt
2.くろしお 「黒潮」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẮCコク
TRIỀU,TRÀOチョウ