dòng kẻ
danh từ
1.マージン​​
2.リニア​​

Thảo luận, đóng góp