dòng lạnh
danh từ
1.かんぱ 「寒波」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÀNカン
BA