dòng nước chảy xiết
câu, diễn đạt
1.せ 「瀬」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LẠIライ