dòng nước ngược
1.ぎゃくりゅう 「逆流」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGHỊCHギャク、ゲキ
LƯUリュウ、ル