dòng trưởng
danh từ
1.ちゃくりゅう 「嫡流」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LƯUリュウ、ル
ĐÍCHチャク、テキ