dốt nát
1.むきょういくの 「無教育の」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIÁOキョウ
VÔ,MÔム、ブ
DỤCイク