tính từ
1.よけい 「余計」​​
2.かじょう 「過剰」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KẾケイ
QUÁ
THẶNGジョウ