dự báo tình hình thị trường
1.しきょうよそく 「市況予測」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỰヨ、シャ
THỊ
TRẮCソク
HUỐNGキョウ