dự bị
1.よび 「予備」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỰヨ、シャ
BỊ