dư có tại ngân hàng
1.よきんざんだか 「預金残高」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CAOコウ
DỰ
KIMキン、コン、ゴン
TÀNザン、サン