dư đảng
1.ざんとう 「残党」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẢNGトウ
TÀNザン、サン