du hý
1.ごらく 「娯楽」​​
2.なぐさめ 「慰め」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LẠC,NHẠCガク、ラク、ゴウ
NGU