du lịch bằng ô tô
danh từ
1.オートキャンプ​​
câu, diễn đạt
2.オートキャンプ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ du lịch bằng ô tô

1. khu du lịch bằng ô tô
オートキャンプ場