dữ liệu chính xác
câu, diễn đạt
1.せいかくなでーた 「正確なデータ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÍNHセイ、ショウ
XÁCカク、コウ