dư luận
danh từ
1.オピニオン​​
2.げんろん 「言論」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGÔNゲン、ゴン
LUẬNロン