dù thế nào
câu, diễn đạt
1.とかく 「兎角」​​
2.とにかく 「兎に角」​​
3.ともかく 「兎も角」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ dù thế nào

1. dù thế nào cũng mong các bạn hãy cùng đến
兎に角一緒に来てくれ
2. dù sao tôi cũng cho anh thông tin đây.
とにかくお知らせいたします.

Kanji liên quan

THỐト、ツ
GIÁCカク