dù thế nào cũng không...
câu, diễn đạt
1.けっして 「決して」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUYẾTケツ