dù thế nào đi nữa
câu, diễn đạt
1.なにしろ 「何しろ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan