dưa giá
1.しおまめ 「塩豆」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẬUトウ、ズ
DIÊMエン