dục vọng
1.よくぼう 「欲望」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VỌNGボウ、モウ
DỤCヨク