dùi lỗ
1.せんこう 「穿孔」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHỔNGコウ