dừng chân
1.ていしする 「停止する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỈ
ĐÌNHテイ