dùng cho mùa đông
câu, diễn đạt
1.ふゆむき 「冬向き」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÔNGトウ
HƯỚNGコウ