dụng cụ có cạnh sắc
câu, diễn đạt
1.はもの 「刃物」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬNジン、ニン
VẬTブツ、モツ