dụng cụ đo
danh từ
1.スケール​​
2.そくりょうきぐ 「測量器具」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRẮCソク
CỤ
LƯỢNGリョウ
KHÍ