dụng cụ đo bước
câu, diễn đạt
1.ペドメーター​​

Thảo luận, đóng góp