dụng cụ gia đình
1.かていようぐ 「家庭用具」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỤNGヨウ
GIAカ、ケ
CỤ
ĐÌNHテイ