dụng cụ kiểm tra
1.けんさきぐ 「検査器具」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KIỂMケン
TRA
CỤ
KHÍ