dụng cụ lắp
1.そうちきぐ 「装置器具」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỤ
TRÍ
KHÍ
TRANGソウ、ショウ