dụng cụ nấu nướng
câu, diễn đạt
1.ちょうりきぐ 「調理器具」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỤ
KHÍ
ĐIỀUチョウ