dụng cụ nhà bếp
câu, diễn đạt
1.はんごう 「飯盒」 [PHẠN HẠP]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHẠNハン
HẠPコウ