dụng cụ thể thao
1.すぼーつきぐ 「スボーツ器具」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỤ
KHÍ