dung dịch được nấu chảy ra
câu, diễn đạt
1.フュージョン​​

Thảo luận, đóng góp