dung sai
1.こうさ 「公差」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SAI
CÔNGコウ、ク