dung tích chở hạt
1.こくもつすぺーす 「穀物スペース」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VẬTブツ、モツ
CỐCコク