dược liệu học
1.やくざいがく 「薬剤学」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỌCガク
TỄザイ、スイ、セイ
DƯỢCヤク