dược phòng
1.くすりや 「薬屋」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ỐCオク
DƯỢCヤク