dượng
1.おじ 「伯父」​​
2.ぎふ 「義父」​​
3.けいふ 「継父」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỤ
ハク
KẾケイ
NGHĨA