dưỡng bệnh
1.ようじょう 「養生」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SINHセイ、ショウ
DƯỠNGヨウ、リョウ