dương cực
1.ようきょく 「陽極」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỰCキョク、ゴク
DƯƠNGヨウ