dưỡng dục
1.よういく 「養育」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỤCイク
DƯỠNGヨウ、リョウ