dương liễu
1.ようやなぎ 「楊柳」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LIỄUリュウ
DƯƠNGヨウ