dưỡng mẫu
1.ようぼ 「養母」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẪU
DƯỠNGヨウ、リョウ